De Stichting 'Business Club Blauw Zwart' is een Club die ondersteuning verleent aan de R.K.S.V. Blauw-Zwart en thans 64 bedrijven tot haar begunstigers kan en mag rekenen.
In de Notariële Oprichtingsakte van de Stichting 'Business Club Blauw Zwart' d.d. 23 augustus 1994, staat als doelstelling onder Art. 2: Te bevorderen dat de te Wassenaar gevestigde voetbalvereniging "RKSV Blauw-Zwart", zowel organisatorisch als voetbaltechnisch zo hoog mogelijk presteert in de Nederlandse voetbalcompetitie zulks, ook overeenkomstig de statuten van voormelde voetbalvereniging en de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (K.N.V.B); het bevorderen van de contacten zowel tussen begunstigers van de Stichting onderling als tussen de begunstigers en de leden van voormelde voetbalvereniging; het voeren van collectieve reclame activiteiten ten behoeve van begunstigers; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
 1. Sponsorgelden te verwerven;
 2. bijeenkomsten te organiseren;
 3. promotie van deelnemende bedrijven;
 4. het bevorderen van 'business-to-business

De stichting ‘Business Club Blauw Zwart’ heeft vier doelstellingen, die wij bewust in de volgende volgorde zetten:

 1. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de sponsoren van de stichting.
 2. Het bevorderen van de contacten tussen de sponsoren van de stichting en de leden van de voetbalvereniging Blauw-Zwart.
 3. Het bevorderen van de prestaties van de voetbalvereniging Blauw-Zwart, zowel voetbaltechnisch als organisatorisch.
 4. Het doen van collectieve reclame-uitingen ten behoeve van de sponsoren van de stichting.

De Business Club Blauw Zwart ontplooit activiteiten om de doelen te verwezenlijken. De belangrijkste activiteiten zijn:

 1. Het werven en behouden van sponsoren.
 2. Het organiseren van bijeenkomsten met een thema.
 3. Het actief betrokken zijn bij de voetbalvereniging Blauw-Zwart.
 4. Activiteiten die de betrokkenheid bij de voetbalvereniging Blauw-Zwart in stand houden.
 5. Het voor het voetlicht brengen van individuele sponsoren bij diverse gelegenheden en in de media.

De stichting ‘Business Club Blauw Zwart’ is op 23 augustus 1994 bij notariële akte opgericht.

Wat verwacht de Business Club Blauw Zwart van u als sponsor?

De businessclub verwacht van u als sponsor dat u een overeenkomst met ons sluit en de kosten die daaraan zijn verbonden jaarlijks aan ons voldoet. De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal drie jaar. Verder verplichten wij u tot niets. Wij stellen het wel buitengewoon op prijs indien u deelneemt aan door ons georganiseerde bijeenkomsten. Ook vinden wij het uitermate plezierig dat u af en toe aanwezig bent bij de zeer gezellige bijeenkomsten na thuiswedstrijden van het eerste elftal van Blauw-Zwart. Uiteraard mag u ook bij elke gelegenheid aanwezig zijn, maar we beseffen dat dit niet voor iedereen mogelijk is.

De Business Club Blauw Zwart biedt u als sponsor een aantal faciliteiten. De belangrijkste zijn:

U bent bij thuiswedstrijden in de rust en na de wedstrijd van harte welkom in onze business club ruimte. Na de wedstrijd zorgen we naast drankjes ook voor overheerlijke hapjes. Als u wilt kunt ook één of twee introducees meenemen.

U ontvangt voor elke thuiswedstrijd, en indien relevant ook tussendoor, de digitale nieuwsbrief van de businessclub. U wordt hiermee op de hoogte gehouden van het wel en wee van de club.

Uw bedrijf wordt op de website van de businessclub vermeld. Deze website bevat actuele informatie over evenementen, wedstrijden en andere relevante zaken. Bij de vermelding op deze site staat tevens de link naar uw eigen website. 

U heeft toegang tot diverse bijeenkomsten gedurende het seizoen. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het verbreden en verdiepen van de contacten, het vergaren van interessante informatie of gewoon op ontspanning.

Wij denken ook aan de partners van de ondernemers en boren ook thema’s aan die speciaal voor hen bedoeld zijn.

Secretariaat Business Club Blauw Zwart

Ron Raaphorst

Winkelhaak 77
2495 AX Den Haag

Tel. 070 307 66 02
Fax 070 307 63 02

E-mail info@bcbz.nl


Bestuursleden
:

Voorzitter: Marco Lagerberg, 06-53357617
Penningmeester: Hugo Smit, 06-24363237
PR: Jos Schoorl, 06-80157032
Secretariaat: Arno van der Kooij, 06-53149665

Ook lid worden?

Meld je dan aan en wordt sponsor van Business Club Blauw Zwart en profiteer van vele voordelen! 

Meld je hier aan